Aktualności Wyroki 16 lipca, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Prawomocna wygrana z bankiem ws. kredytu CHF!

PRAWOMOCNA WYGRANA W 10 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA POZWU
Sąd Apelacyjny w Szczecinie z dnia 16 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt I ACa 224/21, na wskutek apelacji mBANK S.A. od wyroku SO w Szczecinie o sygn. akt I C 1239/20 z dnia 10 lutego 2021 r., apelację banku oddalił i zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał, że wszystkie zarzuty banku są niezasadne, doszło do naruszenia przez bank swobody umów i zasad współżycia społecznego, co potwierdza nieważność umów kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej CHF!

Pozew do sądu I instancji został złożony we wrześniu 2020 roku, w lutym 2021 r. zapadł wyrok stwierdzający nieważność umów, apelacja banku została przyjęta przez Sąd Apelacyjny w marcu 2021 r. a w dniu 16.07.2021 r. zapadł wyrok SA w Szczecinie.

Jest to najszybciej zakończona sprawa w historii kancelarii!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 91 817 18 88
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy