Aktualności Wyroki 14 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 października 2021 roku, sygn. akt I C 113/21, przeciwko GETIN NOBLE BANK

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 14-10-2021 r., sygn. akt I C 113/21
pozew wniesiony w styczniu 2021 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
a) kredytobiorcy byli konsumentami,
b) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
c) kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
d) pouczenie o ryzyku kursowym mówiące o kilkunastoprocentowej modelowej zmianie kursu jest niewystarczające do uświadomienia kredytobiorcy zakresu ryzyka kursowego,
e) zeznania świadków powołanych przez bank były zbyt ogólne, aby pozwalały na ustalenie, że bank zachował się prawidłowo.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 300 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 500 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorcy nie muszą zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy