Aktualności Wyroki 14 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt I C 296/21, przeciwko PKO BANK POLSKI S.A.

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 14-10-2021 r., sygn. akt I C 296/21
pozew wniesiony w lutym 2021 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
c) kredytobiorcy byli konsumentami,
d) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
e) nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy po usunięciu niedozwolonych klauzul – twierdzenia banku o możliwości wypłaty i spłaty kredytu we frankach są bezzasadne,
f) kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
g) pouczenie o ryzyku kursowym nie mówiło o jakiejkolwiek zmianie kursu, stąd jest ono niewystarczające do uświadomienia kredytobiorcy zakresu ryzyka kursowego,
h) zeznania świadków powołanych przez bank były zbyt ogólne, aby pozwalały na ustalenie, że bank zachował się prawidłowo.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 450 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 600 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorcy nie muszą zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy