Do przeczytania Wyroki 28 listopada, 2023 / Justyna Opoka

TSUE, 14.12.2023 r., - przedawnienie roszczeń banku, odsetki i zarzut zatrzymania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 14 grudnia 2023 r. wyda kolejny wyrok, który wpłynie na relacje między konsumentami, a bankami w kontekście roszczeń bankowych. Warszawski sąd, szukając wyjaśnień na kilka kluczowych kwestii, zwrócił się do TSUE z pytaniami, które dotyczyły przedawnienia roszczeń, pozycji konsumentów i przedsiębiorców w kontekście kredytów „frankowych” a także odpowiedzialności banków w przypadku nieważnych umów kredytowych.

 1. Przedawnienie roszczeń bankowych

Kluczową kwestią, na którą TSUE odpowie, jest to czy i jak przedawniają się roszczenia banków względem klientów. TSUE wyjaśni, czy przedawnienie jest procesem zależnym od jakiś czynników, a w tym od świadomości obu stron o istnieniu roszczenia.

 • Różnice w biegu przedawnienia

Drugie pytanie dotyczy możliwości szybszego biegu przedawnienia roszczeń konsumenta w porównaniu do przedsiębiorcy. Wyrok TSUE jasno wskaże, jak prawo unijne każe traktować konsumentów i przedsiębiorców, uwzględniając fakt, iż nie można stosować podwójnych standardów, zależnych od statusu prawnego strony.

 • Zarzut zatrzymania i odpowiedzialność za odsetki

Banki często podnoszą w procesach z frankowiczami zarzut zatrzymania w kontekście roszczeń kredytobiorców. TSUE rozstrzygnie, czy takie działanie może być dopuszczalne.

 • Świadomość nieważności umowy kredytowej

Inną ważną kwestią jest świadomość konsumenta o nieważności umowy kredytowej. TSUE rozstrzygnie, czy obowiązek poinformowania o  ewentualnych nieprawidłowościach w umowie spoczywa na przedsiębiorcy, czyli banku.

 • Unikanie zapłaty odsetek przez banki

Na koniec TSUE zajmie się odpowiedzią na pytanie, czy banki mogą uniknąć zapłaty odsetek powołując się na zarzut zatrzymania.

Wyrok TSUE w sprawie C-28/22 będzie kamieniem milowym w rozumieniu i stosowaniu prawa konsumenckiego i bankowego w Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że rozstrzygnięcie będzie korzystne dla kredytobiorców i zapewni bardziej zrównoważone i sprawiedliwe podejście do roszczeń bankowych, zwiększając jeszcze bardziej ochronę konsumentów. Ta decyzja ma szerokie implikacje dla przyszłych spraw sądowych i praktyk bankowych.

PYTANIA TSUE PO PRZETŁUMACZENIU:

 1. Czy termin przedawnienia roszczeń  banku jest uzależniony od:
 2. Poinformowania przez konsumenta banku o tym, że uważa że postanowienia są niedozwolone,
 3. Od pouczenia konsumenta przez sąd o możliwości uznania postanowień za niedozwolone,
 4. Od złożenia przez konsumenta oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy,
 5. „zdania przez konsumenta” egzaminu z pytań sądu o skutki nieważności umowy,
 6. Od prawomocnego wyroku sądu ustalającego nieważność umowy.
 7. Pytanie dot. tego czy przedsiębiorca powinien sam zweryfikować świadomość konsumenta co do nieważności umowy kredytowej,
 8. Czy możliwa jest sytuacja w której bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta zaczyna się szybciej niż roszczeń przedsiębiorcy,
 9. Czy banki mogą powoływać się na prawo zatrzymania,
 10. Czy powołując się na zarzut zatrzymania, bank może uniknąć zapłaty odsetek za to, że nie oddał konsumentowi należności w terminie wynikającym z wezwania do zapłaty.

Link do pytania prejudycjalnego (oryginalnego tekstu pytań):

https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B28%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0028%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-28%252F22&for&jge&dates&language=pl&pro&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp&td=%3BALL&avg&lgrec=pl&lg&cid=3076715&fbclid=IwAR0AXnnypTIr8QUWASLW-6HwrXBP8yr65xn-rdtRkK4pkOouuaCw2xfAq1A

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy