Aktualności Wyroki 14 kwietnia, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 roku, sygn. akt I C 60/20 przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej w Warszawie z dnia 14-04-2021 r., sygn. akt I C 60/20
I. ustala, iż umowa kredytu hipotecznego numer (…) indeksowanego do CHF o kredyt hipoteczny zawarta w dniu (…) roku pomiędzy naszymi klientami, a Getin Noble Bank S.A. w Warszawie jest nieważna.
II. koszty procesu w całości ponosi bank.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 91 817 18 88
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy