Aktualności Wyroki 15 września, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 września 2021 roku, sygn. akt I C 770/21 przeciwko RAIFFEISEN BANK INT.

Umowa kredytu złotówkowego, zmienionego następnie na podstawie aneksu na kredyt denominowany w walucie CHF. Sąd uchylił Bankowy Tytuł Egzekucyjny wydany w sprawie w 2012 r.

Wyrok z dn. 15-09-2021 r. w sprawie I C 770/21 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie

Sąd uznał, że bank nie mógł wystawić BTE. Kwota w BTE wskazana była w CHF. Sąd w ustnych motywach uzasadnienia nie wskazał, czy uznał umowę za zasadną.

W sprawie bank uznał powództwo, jednakże z uwagi na zbycie wierzytelności objętej BTE, a nie z uwagi na wadliwe postanowienia umowy.

Wyrok nie jest prawomocny, ale liczymy, że bank w związku z uznaniem roszczenia nie będzie składał apelacji od wyroku.

r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 91 817 18 88
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy