Aktualności Wyroki 26 kwietnia, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2021 roku, sygn. akt I C 358/20 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska w Warszawie z dnia 26-04-2021 r., sygn. akt I C 358/20
I. ustala, iż umowa kredytu hipotecznego numer (…) zawarta w dniu (…) roku pomiędzy pozwanym Deutsche Bank Polska Spółką Akcyjną w Warszawie  jest nieważna.
II. zasądza od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów (…) kwot 120.686,27 CHF (…) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
III. koszty procesu w całości ponosi bank.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy