Aktualności Wyroki 14 czerwca, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 maja 2021 roku, sygn. akt I C 699/20 przeciwko PKO Bank Polski S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku, sygn. akt I C 699/20

I. stwierdza, że umowa kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe (…) zawarta pomiędzy (…) a Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna.

II. zasądza od pozwanego PKO Bank Polski S.A. na rzecz powodów (…) kwotę (…) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd pominął dowód z opinii biegłego, pozew został złożony w maju 2020 r.

Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski oraz adwokat Marzena Młocicka

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy