Aktualności Wyroki 3 lutego, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2021 roku, sygn. akt I C 466/20 przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej w Warszawie z dnia 03-02-2021 r., sygn. akt I C 466/20
I. ustala, iż umowa kredytu hipotecznego numer (…) zawarta w dniu (…) roku pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego – Getin Bank Spółką Akcyjną  a .(…) oraz (…) jest nieważna.
II. koszty procesu w całości ponosi bank.
 
Wyrok jest nieprawomocny.
 
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy