Aktualności Wyroki 30 września, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 września 2021 roku, sygn. akt I C 1551/20, przeciwko GETIN NOBLE BANK

Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do waluty CHF. W wyroku sąd:
a) ustalił nieważność umowy,
b) zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy wszystkie PLN i CHF uiszczone na poczet kredytu,
c) obciążył bank w całości kosztami procesu.
.
W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał nie tylko na wadliwą klauzulę przeliczeniową dotyczącą ustalania wysokości rat kredytu (kurs sprzedaży), ale także poświęcił sporo czasu na wyjaśnienie kwestii, czy bank wykonał obowiązki informacyjne w zakresie ryzyka kursowego. Sąd podkreślił, że sposób udzielania kredytów frankowych był zbliżony w przypadku wszystkich banków – kredytobiorcom nie przekazano informacji wystarczających do tego, aby rozeznać się, jakie ryzyko związane jest z wzięciem takiego kredytu. Sąd nie uwierzył bankowi, że kredytobiorca był świadomy ryzyka kursowego, gdyż przeczą temu przedstawione dokumenty w postaci oświadczenia o ryzyku kursowym, gdzie zmiana kursu była estymowana na poziomie kilkunastu procent.
Wyrok oznacza, że po zakończeniu prawomocnym sprawy kredytu nie będzie.
Wyrok jest nieprawomocny, należy spodziewać się apelacji banku. Można się zastanawiać, czym kieruje się GETIN, w swojej obecnie skomplikowanej sytuacji finansowej, składając apelacje od wszystkich wyroków, niezależnie od posiadanych argumentów.
.
Sprawę prowadzili:
– r.pr. Sylwester Kasprzewski
– adw. Marzena Młocicka
Kancelaria ze Szczecina

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy