Aktualności Wyroki 17 listopada, 2020 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2020 roku, sygn. akt V ACa 466/20 z powództwa Getin Noble Bank S.A.

W dniu 17 listopada 2020 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oddalający apelację banku GETIN NOBLE BANK, który pozwał naszego klienta o zapłatę.
Choć to bank pozwał kredytobiorcę, przegrał sprawę przed sądem I instancji (SO Gdańsk), gdzie Sąd oddalił powództwo o zapłatę kwoty prawie 550 tys. zł. (kwota kredytu wynosiła ponad 320 tys. zł), stwierdzając jednocześnie nieważność umowy kredytowej.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił stanowisko sądu I instancji i apelację oddalił, wskazując w uzasadnieniu że żądana kwota bankowi się nie należy, umowa kredytowa jest nieważna.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadził radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy