Aktualności Do przeczytania 8 grudnia, 2020 / Justyna Opoka

Zmiany w przepisach prawo konsumenta

Nowy rok przyniesie nam sporo zmian prawnych, a w tym najważniejsze z punktu prowadzenia spraw w Kancelarii – zmiany w prawie konsumenckim. Nastąpi nowelizacja ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Na mocy nowych przepisów konsumenci będą mieli rozszerzoną ochronę poprzez włączenie do jej zakresu przedsiębiorców, którzy zawierają umowy nie należące do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Są to uprawnienia dla przedsiębiorców, którzy kupują towary „na fakturę” na potrzeby swojej działalności. Zakup np. sprzętów tj. drukarka, czy kasa fiskalna na fakturę przez osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarcze, będzie podlegał pod przepisy chroniące interesy konsumentów tj. rękojmia, odstąpienie od umowy i inne. Jeżeli z treści umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, znajdą zastosowanie przepisy mówiące o niedozwolonych klauzulach, rękojmi, roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, znajdujące swoje miejsce w Kodeksie Cywilnym.

Nowelizowane ustawy nie wskazują, która strona zawieranej umowy będzie dokonywać weryfikacji jej charakteru – tj. będzie dokonywać oceny, czy w danym stanie faktycznym należy traktować przedsiębiorcę jako konsumenta. Weryfikacja charakteru zawodowego dokonywanej czynności będzie się opierała o informacje znajdujące się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), w tym kody PKD które wskazują nam na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 91 817 18 88
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy