Aktualności Wyroki 19 maja, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 maja 2021 roku, sygn. akt I C 64/20 przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (dawny Kredytbank) Spółce Akcyjnej w Warszawie z dnia 19-05-2021 r., sygn. akt I C 64/20
I. ustala, iż umowa kredytu hipotecznego numer (…) zawarta w dniu (…) roku pomiędzy Santander Bank Polska a .(…) jest nieważna.
II. koszty procesu w całości ponosi bank.
Kredyt udzielony w 2007 r., kredytobiorcy są konsumentami, pozew złożony w styczniu 2020 r. W sprawie przesłuchano kredytobiorcę, nie przeprowadzano dowodu z opinii biegłego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy