Aktualności Wyroki 19 maja, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 19 maja 2021 roku, sygn. akt I C 697/20 przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej w Warszawie z dnia 19-05-2021 r., sygn. akt I C 697/20
I. ustala, iż umowa kredytu hipotecznego numer (…) zawarta w dniu (…) roku pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego – Getin Bank Spółką Akcyjną w Katowicach a .(…) oraz (…) jest nieważna.
II. koszty procesu w całości ponosi bank.
Kredyt udzielony w 2007 r., kredytobiorcy są konsumentami, pozew złożony w maju 2020 r. Bank próbował doprowadzić do zawieszenia postępowania z uwagi na sprawę przed SN, jednakże sąd wniosek w tym przedmiocie oddalił.
W sprawie przesłuchano kredytobiorców, nie przeprowadzano dowodu z opinii biegłego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 91 817 18 88
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy