Aktualności Wyroki 25 maja, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25 maja 2021 roku, sygn. akt I C 1773/20 przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej w Warszawie z dnia 25 maja 2021 roku, sygn. akt I C 1773/20

I. stwierdza, że umowa kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe (…) zawarta pomiędzy (…) a Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna.

II. zasądza od pozwanego Santander Bank Polska na rzecz powodów (…) kwotę (…) tytułem zwrotu kosztów procesu.

W sprawie odbyły się dwa posiedzenia, sąd pominął dowód z zeznań świadków wnioskowanych przez bank.

Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy