Aktualności Wyroki 27 maja, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 27 maja 2021 roku, sygn. akt I C 639/20 z powództwa Raiffeisen Bank International S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko naszym klientom z powództwa Raiffeisen Bank Int. AG z siedzibą w Wiedniu z dnia 27-05-2021 r., sygn. akt I C 639/20
I. oddala powództwo banku, bank wypowiedział umowę pożyczki hipotecznej a następnie pozwał kredytobiorców o zapłatę; w uzasadnieniu sąd wskazał na nieważność umowy kredytowej (z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych, ale również z uwagi na nieograniczone ryzyko kursowe)
II. koszty procesu w całości ponosi bank.
W sprawie odbyły się dwa posiedzenia. Sprawa była prowadzona pro bono.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy