Aktualności Wyroki 25 czerwca, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2021 roku, sygn. akt I C 1347/20 przeciwko PKO Bank Polska S.A. (dawna Nordea)

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. w Warszawie z dnia 25 maja 2021 roku, sygn. akt I C 1347/20

I. stwierdza, że umowa kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe (…) zawarta pomiędzy (…) a Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna.

II. zasądza od pozwanego PKO Bank Polska S.A. na rzecz powodów (…) kwotę (…) tytułem zwrotu kosztów procesu.

W sprawie odbyły się dwa posiedzenia, sąd pominął dowód z zeznań świadków wnioskowanych przez bank.

Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski oraz adwokat Marzena Młocicka

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy