Aktualności Wyroki 24 czerwca, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2021 roku, sygn. akt I C 1771/20 przeciwko mBANK S.A.

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko mBANK S.A. w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku, sygn. akt I C 1771/20

I. stwierdza, że umowa kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe (…) zawarta pomiędzy (…) a mBANK Spółka Akcyjna w Warszawie jest nieważna.

II. kosztami procesu obciążony jest bank.

Sąd nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego sądowego, pozew został złożony w grudniu 2020 r!

Szacunkowa korzyść dla kredytobiorców z uwagi na nieważność umowy – ok. 175.000 złotych

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy