Aktualności Wyroki 27 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 października 2021 roku, sygn. akt I C 1820/20, przeciwko Bank MILLENNIUM

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 26-10-2021 r., sygn. akt I C 1820/20
pozew wniesiony w grudniu 2020 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
a) kredytobiorcy byli konsumentami,
b) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
c) kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
d) przedłożona przez bank do akt sprawy informacja o ryzyku kursowym, podpisana przez kredytobiorców, była niewystarczająca co uznania, że bank wywiązał się z obowiązku prawidłowego poinformowania konsumentów o skutkach zawartej umowy i wiążącym się z tym ryzykiem,
e) zeznania świadków powołanych przez bank były zbyt ogólne, aby pozwalały na ustalenie, że bank zachował się prawidłowo – żaden ze świadków nie brał udziału w obsłudze kredytowej powodów.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 90 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 120 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorcy nie muszą zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.
Sprawy prowadzą:
radca prawny Sylwester Kasprzewski oraz adwokat Marzena Młocicka

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy