Aktualności Wyroki 27 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 października 2021 roku, sygn. akt I C 1084/20, przeciwko PKO BP

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 26-10-2021 r., sygn. akt I C 1084/20
pozew wniesiony w sierpniu 2020 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
a) kredytobiorca był konsumentem,
b) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
c) kredytobiorca nie został prawidłowo poinformowany o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
d) pouczenie o ryzyku kursowym nie wskazywało nawet modelowych zmian kursu – jest ono niewystarczające do uświadomienia kredytobiorcy zakresu ryzyka kursowego,
e) przewidziana w umowie możliwość spłaty kredytu od początku bezpośrednio w CHF nie zmienia niedozwolonego charakteru postanowień umowy.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 300 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 380 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorca nie musi zwracać tych kwot na rzecz banku.
Sprawę prowadził r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy