Aktualności Do przeczytania 26 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Ugoda z bankiem? Pytania, które należy sobie zadać przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody!

PYTANIA WAŻNIEJSZE NIŻ SAMA UGODA…
Jak już pewnie słyszałaś/-eś, część banków oferuje zawieranie ugód. W ostatnich dniach szczególnie głośno zrobiło się o projekcie zawierania ugód rozpoczętym przez bank PKO BP. Na grupach dotyczących kredytów frankowych pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących tych ugód, dotyczących wyboru mediatora, a także szeregu innych kwestii dotyczących konkretnych aspektów całego procesu. Jestem daleki od tego żeby powiedzieć, że zawarcie ugody z bankiem jest błędem. Jeżeli jednak chciałabyś/chciałbyś zawrzeć taką ugodę, proponuję Ci zadać sobie poniższe pytania i poszukać na nie odpowiedzi przed podjęciem decyzji, która jest nieodwracalna. Odpowiedź na te pytania może pomóc Ci zorientować się, jak zawarcie ugody wpłynie na dalszą spłatę kredytu i Twoją sytuację finansową.
1. CZY WIESZ OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ RATY?
Na wysokość raty składa się marża banku, która w większości przypadków jest stała (wyjątkiem jest tutaj mBank, który w kredytach starego portfela nie miał wskazanej marży, a oprocentowanie zmieniało się w zależności od dowolnej decyzji zarządu banku). Do marży doliczona jest stopa bazowa, która podlega wahaniom w zależności od decyzji uprawnionych do tego organów. Wysokość odsetek płaconych w każdej racie zależna jest zatem od zmian stopy bazowej. Zakresu zmian nie można przewidzieć, podobnie jak nie do przewidzenia jest zmiana kursu waluty. Ta niewiadoma wpływać będzie jednak do końca spłatę kredytu na wysokość płaconych rat, a zatem również na możliwość obsługi kredytu.
2. CZY WIESZ, CO TO JEST STAWKA WIBOR?
Stawka WIBOR to stopa bazowa właściwa dla kredytów zwykłych złotówkowych. Od wysokości tej stawki zależy wysokość płaconych odsetek w kredycie złotówkowym, a finalnie także wysokość płaconych rat. Zakresu zmian tej stawki nie można przewidzieć. Stopa ta była do wczoraj na historycznie najniższych poziomach, podobnie jak kurs franka szwajcarskiego w połowie 2008 roku.
3. CZY SŁYSZAŁEŚ/-AŚ O PODNIESIENIU STÓP PROCENTOWYCH?
W dniu 07-10-2021 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, co wpływa również na zwiększenie stawki WIBOR. Stawka ta została zwiększona z poziomu 0,1% do poziomu 0,5%. Przy kredycie na około 250 tys. zł skutkuje to zwiększeniem raty co miesiąc o około 50 zł. łączny koszt spłaty kredytu przez następne 15 lat wzrasta o 9 tys. zł.
4. CZY WIESZ, JAKIE BYŁY STOPY PROCENTOWE KREDYTÓW ZŁOTÓWKOWYCH W PRZECIĄGU OSTATNICH KILKUNASTU LAT?
Zmiana stopy procentowej do poziomu 0,5% jest nieznaczna, ale nie oznacza, że stopy nie wzrosną mocniej. W 2008 roku stopa ta wynosiła około 7%, a zatem była 14 razy większa niż obecnie. Na obecną chwilę stopy procentowe w takich krajach jak Czechy czy Węgry są wyższe, a kraje te podobnie jak Polska mierzą się z coraz wyższą inflacją. Dotychczasowym sposobem na walkę z inflacją było podnoszenie stóp procentowych. Tak działo się w Polsce kilkanaście lat temu, gdy udzielano kredytów frankowych, tak jest też obecnie.
5. CZY WIESZ, JAK NA WYSOKOŚĆ RAT WPŁYNIE DALSZE PODNOSZENIE STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ RADĘ POLITYKI PIENIĘŻNEJ?
jak już wcześniej wspomniałem, nie jest możliwe wskazanie, do jakiego poziomu wzrośnie stawka wibor. gdyby wzrosła do poziomu z 2008 rok, oznaczałoby to, że przy kredycie na 250 tys. zł, rata byłaby wyższa o około 800 zł miesięcznie, a łączny koszt kredytu wzrósł by o 144 tys. zł. To jest dodatkowe 144 tys. samych odsetek, które trzeba będzie zapłacić bankowi do czasu całkowitej spłaty kredytu.
Należy też pamiętać, że dzisiejsza inflacja jest wyższa niż kilkanaście lat temu, co może skutkować podniesieniem stóp procentowych do poziomu wyższego, niż ten, które znamy sprzed kilkunastu lat.
We wszystkich branżowych mediach panuje zgoda co do tego, że stopy procentowe wzrosną w niedługim czasie jeszcze mocniej. Oznacza to, że zamiast po zawarciu ugody płacić niższe raty, będziesz płacił/-a raty być może nawet wyższe, niż obecnie.
6. CZY WIESZ, ŻE UMORZENIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ BANK MOŻE SKUTKOWAĆ KONIECZNOŚCIĄ ZAPŁATY PODATKU?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi umorzenie zobowiązania przez bank stanowi przychód. Do końca 2021 roku przychód taki jest jeszcze zwolniony z opodatkowania przy kredytach udzielanych na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkalnych, jednakże rozporządzenie to traci moc z końcem roku. Aby załapać się na takie zwolnienie podatkowe trzeba by było zawrzeć ugodę z bankiem do 31.12.2021 roku.
7. CZY WIESZ, JAKA JEST WYSOKOŚĆ TEGO PODATKU?
Podatek oblicza się wysokości zgodnej ze skalą podatkową. Oznacza to, że przychód do kwoty aktualnie 85 tys. zł opodatkowane jest stawką 17%, a nadwyżka pod nad tą kwotę opodatkowana jest stawką 32%. Niestety do podstawy opodatkowania zalicza się nie tylko wysokość umorzonego zobowiązania przez bank, ale także np. dochody uzyskiwane przez kredytobiorcę z umowy o pracę.
8. CZY WIESZ, ILE BĘDZIE TRWAŁO POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZAWARCIA UGODY?
Postępowanie mediacyjne przy Komisji Nadzoru Finansowego może być kilkuletnim procesem. Jest to czas, który jest potrzebny do zakończenia sprawy sądowej z bankiem (poza Warszawą, gdzie sprawy trwają znacznie dłużej). Czas postępowania mediacyjnego może być zatem taki sam, jak w przypadku sporu sądowego.
9. CZY WIESZ, DLACZEGO BANKI OFERUJĄ UGODY, SKORO WG NICH W UMOWACH JEST WSZYSTKO W PORZĄDKU?
Gdyby banki zakładały, że prowadzenie sporów sądowych opłaca im się i są pewne wygranych, nie wprowadzałyby programu zawierania ugód kredytobiorcami. Statystyki wyroków sądowych są przygniatające dla banków – wyroki z ostatnich 4 kwartałów to około 90% wygranych spraw kredytobiorców. Bankom zdecydowanie bardziej opłaca się zawrzeć ugodę z klientem, niż narażać się na ryzyko sprawy sądowej, przegranej i poniesienia dużych kosztów.
Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania webinaru, podczas którego opowiedziałem o ugodach z bankami (głównie PKO BP): https://www.facebook.com/BankoweBezprawie/videos/1562380134124238/
Niebawem materiał będzie dostępny na naszym kanale na YT.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy