Aktualności Do przeczytania 22 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wykreślenie hipoteki z KW po prawomocnym wyroku ws. frankowej!

W 2017 roku zgłasza się do kancelarii kredytobiorca CHF z informacją, że bank BPH od wielu lat prowadzi egzekucje. Po wstępnym wypytaniu dowiaduję się, że sprawa egzekucyjna jest na etapie wyznaczenia terminu licytacji nieruchomości. Okazuje się, że kredytobiorca zawarł umowę kredytu frankowego (denominowany), a w wyniku różnych zdarzeń losowych oraz wzrostu kursu franka szwajcarskiego zaprzestał spłaty rat kredytowych. Sprawa trafiła do komornika.
W listopadzie 2017 roku składamy pozew o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego. W pierwszej kolejności uzyskaliśmy zabezpieczenie poprzez zawieszenie egzekucji z nieruchomości. Dało to nam pewność, że do czasu prawomocnego zakończenia sprawy sądowej z bankiem, komornik nie zlicytuje domu, a klient nie straci dachu nad głową.
W 2020 roku zapada wyrok pierwszej instancji – Sądu Okręgowego w Szczecinie, w którym sąd uchylając BTE uznał zawartą przez strony umowę kredytową za nieważną. Wyrok został zaskarżony przez bank poprzez wniesienie apelacji do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
W kwietniu 2021 roku zapadł prawomocny wyrok sądowy. Sąd apelacyjny oddalił apelację banku i podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Mamy zatem prawomocne rozstrzygnięcie, w którym sąd w uzasadnieniu zakwalifikował zawartą umowę jako nieważną.
Po zapadnięciu prawomocnego wyroku sądowego wymieniana była korespondencja pomiędzy kancelarią, a bankiem i jego pełnomocnikiem. Podejmowane przez kancelarię działania doprowadziły do wydania przez bank listu mazalnego, tj. dokumentu niezbędnego do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Oznacza to, że bank uznał prawomocny wyrok i wykonał go.
Wiele osób pyta z niedowierzaniem, czy jest możliwe rozwiązanie na drodze sądowej problemu z ich kredytem. Sprzyja temu ofensywa medialna banków, z których środowiska płynie szereg nieprawdziwych informacji przekazywanych do mediów, wprowadzających w błąd kredytobiorców i zniechęcających ich do podejmowania działań zmierzających do rozwiązania tego problemu. Jednakże przy dobrym zaplanowaniu działań przeciwko bankowi, przed, w trakcie jak i po zakończeniu sprawy sądowej, bankowi pozostanie skapitulować, podobnie jak na załączonych dokumentach.
I takiego zakończenia sporu z bankiem każdemu z Państwa życzę.
Sylwester Kasprzewski
radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy