Aktualności Wyroki 21 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 października 2021 roku, sygn. akt I C 951/20, przeciwko SANTANDER BANK POLSKA

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 21-10-2021 r., sygn. akt I C 951/20
pozew wniesiony w lipcu 2020 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
c) kredytobiorcy byli konsumentami,
d) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
e) kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
f) w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek informacji, że bank podejmował chociażby próby poinformowania kredytobiorców o istnieniu ryzyka kursowego,
g) zeznania świadków powołanych przez bank były zbyt ogólne, aby pozwalały na ustalenie, że bank zachował się prawidłowo – żaden ze świadków nie brał udziału w obsłudze kredytowej powodów,
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 530 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 850 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorcy nie muszą zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy