Aktualności Do obejrzenia Do przeczytania Wyroki 8 czerwca, 2023 / Justyna Opoka

Czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – myślę, że zarówno kredytobiorców, jak i prawników te roszczenia banków bardzo martwią. Czy bankom takie wynagrodzenie się należy? Czy kredytobiorca będzie musiał zapłacić bankowi kilkadziesiąt, a niekiedy kilkaset tysięcy złotych z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po ustaleniu przez sąd, że umowa jest nieważna?
W dniu 15 czerwca 2023 r. zapadnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozstrzygnie kwestię roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!!!
  1. Czy bankowi należy się wynagrodzenie?
  2. Czy nie powinno się ono należeć również kredytobiorcy?
  3. Czy TSUE wyda wyrok zgodny z opinią Rzecznika Generalnego z dn. 16.02.2023 r.?
  4. Czy w sprawach o wynagrodzenie, które są już na etapie sądowym, będziemy mogli uwzględnić rozstrzygnięcie Trybunału unijnego?
  5. Jaki wpływ niniejszy wyrok będzie miał na orzecznictwo w sprawach „frankowych”?
Radca prawny Sylwester Kasprzewski, po zapoznaniu się z wyrokiem w Szczecinie, Justyna Opoka prosto z Luxemburga po wysłuchaniu orzeczenia Trybunału unijnego, wraz z gościem który zada pytania w imieniu Frankowiczów, omówią niniejsze orzeczenie, odpowiedzą jaki ma ono wpływ na toczące się już sprawy, ale również opowiedzą jaki panował nastrój w TSUE w którym wraz ze Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu Justyna będzie osobiście wraz z grupą kilkunastu Frankowiczów stojących na straży ochrony praw konsumenta! Ponadto przekaże informacje i emocje po orzeczeniu od kredytobiorcy, frankowicza i jednocześnie Prezesa SBB Arkadiusza Szcześniaka!
Tym samym zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia w organizowaniu wyjazdu do TSUE: https://www.bankowebezprawie.pl/wspieraj-sbb-juz-15-06…/
W dniu 15.06.2023r, g. 20:30, na facebooku oraz youtube Kancelaria GRYF oraz portalu wSzczecinie.pl (linki zostaną udostępnione później) w czasie rzeczywistym – webinar!
Zapraszamy w imieniu swoim, prawników oraz Stowarzyszenia!
Przypomnijmy treść pytań prejudycjalnych:
Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy konsumenckiej 93/13/EWG, a także zasady skuteczności, pewności prawa i proporcjonalności, należy interpretować w ten sposób, że stoją na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą w przypadku uznania, że umowa kredytu jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków, bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (kapitału kredytu) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może domagać się także innych świadczeń, w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia) z tytułu tego, że został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści, poniósł koszty obsługi umowy kredytu i przekazania pieniędzy konsumentowi, a konsument odniósł korzyść polegającą na tym, że mógł czasowo korzystać z pieniędzy banku, w tym mógł je zainwestować i dzięki temu uzyskać korzyści, czasowo miał możliwość korzystania z pieniędzy banku nieodpłatnie, co byłoby niemożliwe w warunkach rynkowych, wartość nabywcza pieniędzy spadła na skutek upływu czasu, co oznacza realną stratę dla banku.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy